هزینه دوره: 400,000 تومان

ثبت نام و خرید دوره

Speaking

مکالمه زبان انگلیسی

( 40 درس | همراه با آزمون )

امین نباتیان
امیرحسین امید

مکالمه زبان انگلیسی

درس بیستم - Forgiving

برای فراگیری ادامه قسمت های آموزش می بایست در این دوره درسی ثبت نام نمایید