هزینه دوره: 400,000 تومان

ثبت نام و خرید دوره

شرکت در آزمون
Speaking

مکالمه زبان انگلیسی

( 40 درس | همراه با آزمون )

امین نباتیان
امیرحسین امید

مکالمه زبان انگلیسی

درس چهل ام - Answering the Telephone

برای فراگیری ادامه قسمت های آموزش می بایست در این دوره درسی ثبت نام نمایید